SEMPOZYUM TAKVİMİ


4 Mart 2019 Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
Bildiri özetlerinin kabulü 29 Mart 2019 tarihine kadar sürecektir.
29 Mart 2019 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi*
17 Haziran 2019
8 Temmuz 2019
(Ulaşan bildirilerin tasnif süreci içinde bildirilerinizi iletebilirsiniz.)
Tam metin bildirilerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
21 Ağustos 2019 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

*Danışmanlar Kurulu tarafından ön kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra değerlendirilerek programa alınacaktır.

Özet kabulünün ardından bildiri metinlerinizi belirtilen tarihlere kadar izmir@ruzgarsempozyumu.org adresine gönderebilirsiniz.


BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE ÖRNEK BİLDİRİ


Bildiri Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri (*)
(*) Yazım kuralları bölümünü silerek doğrudan bu şablonu kullanmanızı rica ederiz.


SEMPOZYUM KONULARI


 1. Rüzgâr Türbin Teknolojileri ve Yerli Rüzgâr Endüstrisi
  • Yeni teknolojiler
  • Türbin parçalarının yerli üretimi
  • Kanat
  • Kule
  • Jeneratör
  • Diğer aksamlar
  • Belgelendirme
 2. Teknik Standardlar
  • 61400 Serisi
  • Sektörde kullanılan diğer standardlar
 3. Akademik Çalışmalar, Ar-Ge Projeleri ve Yenilikler
 4. Rüzgâr Santral Projelerinin Geliştirilmesi
  • Ölçüm sistemleri ve yeni teknolojiler (Uzaktan ölçüm)
  • Kompleks araziler
  • Avrupa Rüzgâr Atlası
 5. Rüzgâr Santralleri Projelendirme ve İnşa Süreçleri
  • Yol ve Temel İnşaası
  • Tedarik Zinciri
  • Lojistik
 6. Elektrik Şebeke Bağlantısı
 7. Rüzgâr Santralleri İşletmesi
  • Performans izleme, değerlendirme ve iyileştirme
  • Üretim tahminleri
  • Bakım ve Onarım
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği
 9. Çevre Etkileri ve Sosyal Kabul
  • Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Elektromanyetik
  • Ornitoloji
  • Halk sağlığı
  • Gürültü
  • Gölge
 10. Deniz Üstü Rüzgâr Santralleri
 11. Finansman
 12. Sigorta