Bildiri özetlerini aşağıdaki form aracılığıyla izmir@ruzgarsempozyumu.org gönderebilirsiniz.

Çalışmalarını paylaşan tüm akademisyenler ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

Bildiri Özet Formu

Bildiri Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri (*)
(*) Bildiri Özetinizin kabul edilmesinden sonra kullanılacaktır.


SEMPOZYUM TAKVİMİ

4 Mart 2019 Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
29 Mart 2019 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi*
17 Haziran 2019 Tam metin bildirilerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
29 Temmuz 2019 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

*Danışmanlar Kurulu tarafından ön kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra değerlendirilerek programa alınacaktır.

Özet kabulünün ardından bildiri metinlerinizi belirtilen tarihlere kadar izmir@ruzgarsempozyumu.org adresine gönderebilirsiniz.

 


Bildiri Özetleri (Sektörel ve Akademik)

 • — Bildiri yeni veya sektör için faydalı bir içeriğe sahip olmalıdır.
 • — Bildiri özeti reklam içeriğinden uzak, güncel veri ve sonuçları paylaşır bir içeriğe sahip olmalıdır.
 • — Doğru konu başlığı seçilmiş olmalıdır. Özet içeriği konu başlığı ile ilgili olmalıdır.
 • — Toplam metin uzunluğu en fazla 650 kelime olmalıdır.
 • — Sadece metin yer almalıdır. (tablo, grafik, görsel olmayacak)
 • — 4 bölümden oluşmalıdır.
  1. Genel özet (en fazla 250 kelime)
   Kısaca sunumunuzda yer alacak çalışmayı açıklayın
  2. Bulgu ve sonuçlar (en fazla 125 kelime)
   Kısaca bulgularınızı ve sonuçlarınızı özetleyin
  3. Sonuç (en fazla 150 kelime)
   Çalışmanızın sektöre sağlayacağı katkıyı belirtin.
  4. Hedeflenen kazanım (en fazla 125 kelime)
   Sempozyumdaki katılımcılar sunumuz sonrasında nasıl bir kazanç sağlayacaklar. Mesleki ve sektörel anlamdaki kazanımları vurgulayın.
 • — Kısaltmalar belirtilmelidir.

 

Bildiri Tam Metinleri (Akademik)

 • — Bildiri yeni veya sektör için faydalı bir içeriğe sahip olmalıdır.