SEMPOZYUM TAKVİMİ


4 Mart 2019 Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
Bildiri özetlerinin kabulü 29 Mart 2019 tarihine kadar sürecektir.
29 Mart 2019 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi*
17 Haziran 2019 Tam metin bildirilerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi
29 Temmuz 2019 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

*Danışmanlar Kurulu tarafından ön kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra değerlendirilerek programa alınacaktır.

Özet kabulünün ardından bildiri metinlerinizi belirtilen tarihlere kadar izmir@ruzgarsempozyumu.org adresine gönderebilirsiniz.


SEMPOZYUM KONULARI


 1. Rüzgâr Türbin Teknolojileri ve Yerli Rüzgâr Endüstrisi
  • Yeni teknolojiler
  • Türbin parçalarının yerli üretimi
  • Kanat
  • Kule
  • Jeneratör
  • Diğer aksamlar
  • Belgelendirme
 2. Teknik Standardlar
  • 61400 Serisi
  • Sektörde kullanılan diğer standardlar
 3. Akademik Çalışmalar, Ar-Ge Projeleri ve Yenilikler
 4. Rüzgâr Santral Projelerinin Geliştirilmesi
  • Ölçüm sistemleri ve yeni teknolojiler (Uzaktan ölçüm)
  • Kompleks araziler
  • Avrupa Rüzgâr Atlası
 5. Rüzgâr Santralleri Projelendirme ve İnşa Süreçleri
  • Yol ve Temel İnşaası
  • Tedarik Zinciri
  • Lojistik
 6. Elektrik Şebeke Bağlantısı
 7. Rüzgâr Santralleri İşletmesi
  • Performans izleme, değerlendirme ve iyileştirme
  • Üretim tahminleri
  • Bakım ve Onarım
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği
 9. Çevre Etkileri ve Sosyal Kabul
  • Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  • Elektromanyetik
  • Ornitoloji
  • Halk sağlığı
  • Gürültü
  • Gölge
 10. Deniz Üstü Rüzgâr Santralleri
 11. Finansman
 12. Sigorta

BİLDİRİ GÖNDERİM FORMU


Adınız (gerekli)

Soyadınız (gerekli)

Kurumunuz (gerekli)

Epostanız (gerekli)

İş Telefonunuz (gerekli)

Cep Telefonunuz (gerekli)

Yazışma Adresi (gerekli)

Bildiri Başlığı (gerekli)

Bildiri Özeti (gerekli)

Diğer Yazarlar

Bildiri Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri (*)
(*) Bildiri Özetinizin kabul edilmesinden sonra kullanılacaktır.