Deniz Üstü (Offshore) Rüzgâr Enerjisi Paneli
(Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Türk Karasularında Uygulanabilirliği)
24 Mayıs 2018 Perşembe 13.30 – 17.00

13.30 – 15.00
Panel Açılışı, YEKA İlanı Hakkında Bilgilendirme, Dünya ve Avrupa Deniz Üstü RES’lerin Kısa Özeti
Görkem Teneler, MMO İzmir Şubesi
— Sunum —

 1. Ege Denizi Rüzgâr Atlası ve Deniz Üstü Rüzgâr Ölçümleri
  Ferhat Bingöl, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
  — Sunum —
 2. Deniz ve Zemin Araştırmaları
  Bora Sonuvar, JMO İzmir Şubesi
 3. Offshore Habitats and Wind Farm
  Marika Galanidi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

 

15.00 – 15.30 -Ara-

15.30 – 16.45

 1. Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Teknolojileri – Mahir Tosun, MMO İzmir Şubesi
 2. Enerji mevzuatının uygulanabilirliği – Özlem Döğerlioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)
 3. Ege Denizi Kuş Göç Yolları – Ortaç Onmuş, Ege Üniversitesi

DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİSİ KONUSU PANELDE KONUŞULDU

Şubemiz tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde Ege Denizi Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Paneli düzenlendi.

İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu tarafından düzenlenen panel, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleşti. Panel açılışında, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Teneler, YEKA ilanı hakkında bilgilendirmede bulunurken, dünyada ve Avrupa’daki deniz üstü RES’lerin kısa bir özetini sundu. Teneler’in ardından sırasıyla Ege Denizi Rüzgâr Atlası ve Deniz Üstü Rüzgâr Ölçümleri başlığında İYTE’den Ferhat Bingöl, Deniz ve Zemin Araştırmaları başlığında JMO İzmir Şubesi’nden Bora Sonuvar, Offshore Ortamlar ve Rüzgâr Tarlası başlığında DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Böülmü’nden Marika Galanidi, Deniz Üstü Rüzgâr Türbini Teknolojileri başlığında Şubemizden Mahir Tosun, Enerji Mevzuatının Uygulanabilirliği başlığında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Özlem Döğerlioğlu ve Ege Denizi Kuş Göç Yolları başlığında Ege Üniversitesi’nden Ortaç Onmuş sunumlarını gerçekleştirdi.