emommo

3. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 8-10 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinin birlikte düzenlediği 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde büyük bir ilgi ile gerçekleşti. Üç gün süren Sempozyuma çeşitli illerden 350’si kayıtlı olmak üzere toplam 1050 kişi katılım sağladı.

SEMPOZYUM, AÇILIŞ KONUŞMALARI İLE BAŞLADI

3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu açılış oturumu öncesinde Firuz Balkan, Engin Çakır ve Bülent Çarşıbaşı’ndan oluşan “Grup Feb” grubunun müzik dinletisi ile başladı. Açılış oturumunda sırasıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Sempozyum Yürütme Kurulu ve Akademik Kurul adına Hacer Şekerci, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Yeşil konuşmalarını gerçekleştirdi.Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Güniz Gacaner Ermin, dünyanın her gün artan bir biçimde ekolojik yıkım tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ülkemizin ciddi boyutlara varan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli bulunmakla birlikte bu potansiyelin elektrik üretimindeki payının artırılması gerekmektedir. Böylelikle bir taraftan dışa bağımlılığımız azaltılıp, yerli üretimimiz arttırılırken diğer taraftan istihdama katkı sağlanabilecektir” diye konuştu. Ermin, sempozyum süresince Ege Bölgesi’nin rüzgâr enerjisi potansiyelinin değerlendirileceği, işletme deneyimlerinin paylaşılacağı, bu alandaki yeni teknolojilerin sunulacağı, rüzgâr enerjisi üretiminin toplumsal ve ekolojik etkilerinin tartışılacağı oturumlar düzenleneceğini sözlerine ekledi. Ermin’in ardından söz alan Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Hacer Şekerci, sempozyum programına dair bilgilendirmede bulunurken, sempozyum süresince 10 bildiri sunumu gerçekleşeceğini, 8 oturumda çeşitli başlıklarda 30 sunum yapılacağını belirtti.EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş da yaptığı konuşmada Türkiye’de rüzgâr enerjisi üretiminin durumuna ilişkin çeşitli veriler sunarak, rüzgâr enerjisi üretiminin 2015 yılının ilk 8 ayı itibariyle yüzde 44 oranında arttığına dikkat çekti. Ulutaş, bu alnda Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, “Bugün ithal kaynaklara dayalı santrallarda olduğu gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarda kullanılan ekipmanlar konusunda da yoğun dışa bağımlılık söz konusudur. Ülkemizde enerji yatırımlarının ne yazık ki ancak çok küçük bir kısmı Ar-Ge çalışmalarına ayrılmaktadır. Diğer alanlardaki geri kalmışlık bir yana, rüzgâr ve güneş enerjisi konusunda ciddi Ar-Ge çalışmalarına başlanması için zaman kaybedilmemelidir” şeklinde konuştu. Açılışta son sözü alan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise rüzgâr enerjisi yatırımları konusunda kamu payının artması gerekliliğine dikkat çekti.

RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi kapsamında Kintech Engineering firmasının destekleriyle düzenlenen “Temiz Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji” konulu Ortaokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması ödül törenine geçildi.Hasan Ali Yücel Ortaokulu`ndan Büşra Damoğlu ve resim öğretmeni Neşe Aydınalp birincilik; Necmiye Bilgin Ortaokulu`ndan Ceyda Yalçın ve resim öğretmeni Güler Öğrük ikincilik, MEV Koleji Özel Ortaokulu`ndan Nehir Kayaalp ve resim öğretmeni Neşe Aydınalp üçüncülük ve yine Hasan Ali Yücel Ortaokulu`ndan Oya Naz Yavuz ve resim öğretmeni Yeliz Özoğlu’na mansiyon ödüllerini Kintech Engineering firması adına MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İskender Kökey takdim etti.Resim Yarışması ödül töreninin ardından Hüseyin Yeşil, Güniz Gacaner Ermin, Mahir Ulutaş, Yürütme Kurulu Üyeleri ile Dernek ve Birlik temsilcilerinin katılımıyla sergi açılışı sahnede gerçekleştirildi. Daha sonra 25 firma ve kurumun katılımıyla düzenlenen sergi ile ortaokullar arası ve resim yarışması sergisi katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

OTURUMLAR, KATILIMCILAR TARAFINDAN İLGİ İLE TAKİP EDİLDİ

Sempozyum kapsamında, sektörün deneyimlerini paylaştığı 8 oturumda “Rüzgâr Santrallerinin Geliştirilmesi”,  “Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri”, “Rüzgâr Santrallerinin İşletmesi”, “Yerli Rüzgâr Endüstrisi”, “Rüzgâr Enerji Santralleri Projelendirme ve İnşa Süreçleri”, “Lisanssız Elektrik Üretimi” ve” Rüzgâr Türbin Teknolojileri” ana başlıklarında 30 sunum gerçekleştirildi. Bu sunumlardan üçü yabancı konuklar tarafından sunuldu. Paralel olarak düzenlenen iki akademik oturumda ise 10 bildiri akademik katılımcılar tarafından sunuldu.

PANELLER İLE SEKTÖRE İLİŞKİN SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Sempozyumumuzda Rüzgâr Enerjisi konusunun ilgili kurumlarca değerlendirileceği iki panel gerçekleştirildi. Birinci panel ilk günün son oturumu olarak “Rüzgâr Santrallerinin Sosyal ve Çevresel Etkileri” konusunda düzenlendi. Konunun sosyal yanları Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları ve Karaburun Kent Konseyi temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. İkinci panel ise “Rüzgâr Enerjisi Mevzuatı ve Yatırımlara Etkisi” konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin temsilcileri tarafından tartışıldı.
İlk gün sonunda düzenlenen kokteyl ile katılımcılar dinlenme ve sohbet etme imkânı yakaladılar.

 

 

 


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR


Yenilenebilir Enerji Genel Mudurlugu
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğü
.

bosbi
Bergama Organize Sanayi Bölgesi
.

ebso
Ege Bölgesi Sanayi Odası

.

gunes-enerjisi-ens
Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü
.

002
İzmir Ticaret Odası
.

Lİ-DER
Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği
.

teias
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
.

003
Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu
Marmara Araştırma Merkezi

.

1061-tureb
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği

.

ODTU_RUZGEM_LOGO
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi


DESTEKLEYEN ÜNİVERSİTELER


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


DESTEKLEYEN BASIN KURULUŞLARI


energyworld

002ruzgarenerjisi

003yenienerji