3 EKİM 2019, PERŞEMBE
09.30-11.00 Açılış Konuşmaları
11.00-11.30 Sergi Açılışı ve Ara
11.30-12.30 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Yüksel Yaşartekin
11.30-12.00 Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi
Mahir Ulutaş – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
12.00-12.30 Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Rüzgâr Ne Yöne Esiyor?
Oğuz Türkyılmaz – TMMOB Makina Mühendisleri Odası
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 OTURUM 1 // YERLİ RÜZGÂR ENDÜSTRİSİ – 1
Oturum Başkanı:
Ali Emre Demirel
13.30-14.00 Kompozit Rüzgâr Kanadı Üretimi Yeni Trendler
Gülnur Başer – METYX Composites – Telateks
14.00-14.30 Türkiye’de Rüzgâr Türbinlerine Yönelik Yerli Sanayinin Gelişmesi Hakkında Düşünceler
Ali Alptürk – ATEŞÇELİK
14.30-15.00 İzmir’de Rüzgâr Enerjisi Sektörüne Yönelik Kümelenme Çalışmaları
M. Sencer Özen – İZKA
15.00-15.30 Ara
15:30-18:00 OTURUM 2 // DENİZÜSTÜ VE KARASAL YEKA’LAR
Oturum Başkanı: A. Onur Kısar
15.30-16.00 YEKA’lar ve Uzun Dönem Üretim Tahminleri
Ferhat Bingöl – İYTE
16.00-16.30 Denizüstü ve Karasal RES Proje Geliştirme Süreçlerinde Farklar
Güray Erol – RES ANATOLIA
16.30-17.00 YEKA-1 Kapsamında ARGE Faaliyetleri
Ömer Emre Orhan – SIEMENS-GAMESA
17.00-17.30 Yatırımcı Gözüyle YEKA Projeleri
Ezgi Deniz – ENERJİSA
17.30-18.00 Avrupa Deniz-Üstü (Off-Shore) Rüzgâr Projelerinin Finansman Analizi: Türkiye İçin Proje Finansmanı Yapı Önerileri
Özlem Kıldır – SABANCI ÜNİVERSİTESİ
18:00 Kokteyl (5. İzmiRüzgar Buluşmaları Katkılarıyla)
4 EKİM 2019, CUMA
09.00-10.20 OTURUM 3-A // AKADEMİK BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanı: Alpaslan Turgut
OTURUM 3-B // AKADEMİK BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanı: Z. Haktan Karadeniz
09.00-09.20 Yatay Eksenli Rüzgar Türbini Kanadı ve Kanat Profillerinin BEM ve CST Metotları ve Genetik Algoritma Kullanarak Aerodinamik Optimizasyonu
Keriman Oğuz, Nilay Sezer Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rüzgâr Türbinlerinde Atmosferik Buzlanma ve Güç Eğrisi Üzerindeki Etkisi
Erdem Demir, Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
09.20-09.40 Geliştirilen DMST Yazılımı İle Yunuslama Açısı Kontrolünün Darrieus Türbini Performansına Etkisinin İncelenmesi
Rıdvan Almaz, İskender Kökey – XGEN Energy
Sercan Acarer, Z.Haktan Karadeniz – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Alpaslan Turgut – Dokuz Eylül Üniversitesi
Tabakalı Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbeye Bağlı Hasarın Sayısal Olarak İncelenmesi
Miraç Onur Bozkurt, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Levend Parnas – TED Üniversitesi
09.40-10.00 Rüzgâr Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı ve Performans Analizi
Mustafa Şahin, İlkay Yavrucuk – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadının Mukavemet Özelliklerinin Progresif Hasar Analizi Yardımıyla İyileştirilmesi
Can Muyan, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10.00-10.20 Rüzgâr Türbini Rotorları İçin Kalın Kanat Profillerinin HAD Simülasyonları
Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çoklu Noktasal Toplam Yarıvariogram Alansal Tahmin Modeli Geliştirilmesi ve Söke Rüzgar Elektrik Santralı Üretim ve İşletme Verilerine Uygulanması
Murat Durak – Enermet
Ahmet Duran Şahin – İstanbul Teknik Üniversitesi
10.30-11.00 Ara
11.00-13.00 OTURUM  4 // RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İŞLETİLMESİ VE  BAKIMI
Oturum Başkanı: Sarper Başak
11.00-11.30 Rüzgâr Türbinleri İçin Tam Ölçekli Sırt Sırta Bağlı Güç Dönüştürücü Uygulaması
İsmail Akbulut – ASELSAN
11.30-12.00 Rüzgâr Enerji Santrallarinin Garanti Sonu Türbin İncelemeleri
Nihat Tonguç – GTS
12.00-12.30 Rüzgâr Türbinlerinde Yapısal Problemler ve Yeni Teknolojiler
İhsan Engin Bal – SENSO MÜHENDİSLİK
12.30-13.00 Türkiye ve Ortadoğu Servis Aktiviteleri
Murat Biniş – NORDEX
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-16.00 OTURUM 5 // YERLİ RÜZGÂR ENDÜSTRİSİ-2
Oturum Başkanı: Mümtaz Ayça
14.00-14.30 Rüzgâr Türbinlerinde Dökme Demirden Parçaların Kullanımı
Metin Yusufoviç – DİRİNLER
14.30-15.00 Tedarik Zincirinde Yerli Üretimin Gelişimi
Özgür Soysal – TPI
15.00-15.30 Bergama’da Yerli Üretim: Yeni Nesil Rüzgâr Türbin Kanadı Teknolojisi
Ozan Mamay – LM WIND
15.30-16.00 Yerli Ekipman Üretiminde II. Halka: Yerli Yan Sanayii ve Önemi
İskender Kökey – XGEN
16.00-16:30 Ara
16.30-18.00 OTURUM 6 // RÜZGÂR SANTRALLERİNDE DİJİTALLEŞME
Oturum Başkanı: Görkem Teneler
16.30-17.00 Dijitalizasyon ve Rüzgâr Enerjisinin Geleceği
Emrah Bilgin – DNV-GL
17.00-17.30 Rüzgâr Santrallerinde Büyük Veri Sistemlerinin Faydaları
Timuçin Çelik – ROBOSOFT
17.30-18.00 Üretim Tahmini ve Dijitalleşmede Yeni Yaklaşımlar
Emre Uraz – ENERCAST
18.00-18.30 Rüzgâr Santrallerinin Ticari Optimizasyonu ve Şebeke Entegrasyonunda Dijitalleşme
Argun Karaçay –  PURE ENERGY
5 Ekim 2019, CUMARTESİ
09.00-10.20 OTURUM 7-A // AKADEMİK BİLDİRİLER-3
Oturum Başkanı: Mutlu Boztepe
OTURUM 7-B // AKADEMİK BİLDİRİLER-4
Oturum Başkanı: Hacer Şekerci Öztura
09.00-09.20 Yarasalar ve RES’ler Özelinde Yatırımın ve Çevrenin Sürdürülebilir Dengesi Nasıl Sağlanabilir?
Tarkan Yorulmaz – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çok-Rotorlu Rüzgâr Türbin Sistemlerinin İncelenmesi
B. Kıvanç Deneçli – Türkerler Holding
Mutlu Boztepe – Ege Üniversitesi
09.20-09.40 Rüzgâr Enerji Dönüşümü Emülasyon Sistemi
Siamak Pourkeivannour – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
H. Bülent Ertan – Atılım Üniversitesi
Denizüstü Rüzgâr Elektrik Santral (DRES) Projeleri İçin Rüzgâr Ölçümleri
Murat Durak – Enermet
09.40-10.00 Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri İçin Gürbüz Tasarım Yöntemi
A. Hazal Altuğ Yalçın, İlkay Yavrucuk, Oğuz Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tekil Kazık Temelli Açık Deniz Rüzgâr Türbinlerinin Avrupa’daki Gelişimi
Baran Kaya, Elif Oğuz – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10.00-10.20 Küresel Rüzgâr Atlası Validasyonu: Türkiye Örneği
Yüksel Kalay, Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Deniz Üstü Rüzgâr Türbinleri: Temel Tipi Seçimi ve Gerekli Deniz Tabanı Zemin Araştırmaları
Nejan Huvaj, Eray Caceoğlu, Yelaman Baidol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10.20-10.40 Rüzgâr Enerji Sektöründe Mesleki Eğitimin Durumu ve Geliştirilmesi
Ali Batuhan Ateşsönmez – Ege Üniversitesi
Rüzgâr Ekonomisi
Anıl Güneyli – Berdan Cıvata
10.40-11.00 Ara
11.00-13.00 OTURUM 8 // RÜZGÂR SANTRALLERİNDE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ
Oturum Başkanı: Fahri Eryılmaz
11.00-11.30 Rüzgâr Santrallarının Yıldırımdan Korunması
Özcan Kalenderli – İTÜ
11.30-12.00 Rüzgâr Türbinlerinde Temel Güvenlik Eğitimleri ve Güvenli İple Erişim Uygulamaları
Memduh Haldun Ülkenli – MİRA
12.00-12.30 Rüzgâr Santrallerinde  Alınması Gereken Siber Güvenlik Önlemleri
Çağrı Polat – MAXION İnci Jant Grubu
12.30-13.00 Yenilenebilir Enerji İçin Güvenilir Yangından Korunma Sistemleri
Hakan Turan – MİNİMAX
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-16.00 OTURUM 9 // YERLİ RÜZGÂR ENDÜSTRİSİ-3
Oturum Başkanı: İskender Kökey
14.00-14.30 Rüzgâr Türbin Kanadı ve Benzeri Kompozit Yapıların İmalatında Kullanılan Epoksi Esaslı Sistemleri
Kerem Paksoy- DURATEK
14.30-15.00 Yerli Rüzgâr Türbini Kanat Üretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını
Serhat Karabağ – AERO RÜZGAR
15.00-15.30 Rüzgâr Enerji Santrallerinde Yüksek Mukavemetli Kritik Bağlantı Elemanlarının Üretimi
Hasan Şemsi – BERDAN CİVATA
15.30-16.00 Rüzgâr Enerjisinde Yerli Üretimin Gelişimi, Destek Mekanizmaları ve YEKA
Funda Yılmaz – SIEMENS-GAMESA
16.00-16-30 Ara
16.30-18.00 OTURUM 10 // RÜZGÂR SANTRALLERİNİN EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ
Oturum Başkanı: Mustafa Serdar Çınarlı
16.30-17.00 Rüzgâr Enerji Santrallarının Doğal Kara Ekosistemlerine Etkileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
M. Doğan Kantarcı – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
17.00-17.30 Rüzgâr Santrallerinin Çevresel ve Ekolojik Etkileri
Cem Altıparmak – İZMİR BAROSU
17.30-18.00 Çeşme Yarımadası Rüzgâr Santrallerinin Enerji Kalitesine Etkileri
EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu