Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Ferhat Bingöl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Oğuz Uzol Orta Doğu Teknik Üniversitesi – RÜZGEM
Doç Dr. Alpaslan Turgut Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Hasan Volkan Oral İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Tuhfe Göçmen Danimarka Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Utku Şentürk Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ender Demirel Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Zehra Yumurtacı Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan Orta Doğu Teknik Üniversitesi – RÜZGEM
Dr. Öğr. Samet Öztürk Bursa Teknik Üniversitesi