PROGRAM İÇİN >>> Sempozyum Programı


Akademik Bildiriler >>> BİLDİRİLER


Sunumlar ve Video Kayıtları İçin >>> SUNUMLAR5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ YOĞUN BİR PROGRAMLA GERÇEKLEŞTİ

Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 350’si kayıtlı 850 kişinin katıldığı sempozyum programında 3 günde 53 konuşmacı yer aldı. Sempozyum paralelinde düzenlenen sergiye ise sektörde ürün ve hizmet üreten 33 kurum ve kuruluş katılım sağladı.

Sempozyumun açılışı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merlezi Anadolu Salonu’nda gerçekleşirken, açılışta ilk konuşmayı Sempozyum Yürütme Kurulu adına İskender Kökey yaptı.

Kökey konuşmasında, sempozyumun ilk kez düzenlendiği 2001 yılında Türkiye’nin kurulu rüzgâr enerjisi gücünün bugünün sadece 380’de biri, yani yaklaşık 20MW civarlarında olduğunu ifade etti. Kökey, “Geldiğimiz noktada yatırımcısından tedarik zincirine, mühendislik hizmetlerinden yerli imalatlara kadar tümüyle kendi ayakları üzerinde duran, olgunlaşmış, ayakları yere basan ancak maalesef hâlâ önünü göremeyen bir sektörün temsilcileri olarak bu salonu doldurmuş bulunuyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki 3 günde tartışacağımız konular, aynı zamanda sektörün son yıllarda yaşadığı durağanlığı aşmasına da katkı sunacaktır” diye konuştu. Kökey’in ardından Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin söz aldı. Yaşartekin, sempozyum boyunca oluşacak bilgilenme ve tartışma platformuyla, alandaki gelişmeye ivme sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, yükselen ekolojik krize ve fosil yakıtlara bağımlılığa karşı rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemine işaret etti.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ise Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde potansiyelinin küçük bir kısmını değerlendirdiğini belirterek, “Rüzgâr enerjisinin ülkemizdeki gelişimini anlayabilmek için; temel gösterge sayılabilecek olan elektrik enerji üretimindeki payına baktığımızda; 2016’deki yüzde 5,65’lik seviyenin, 2017’de 6,02’ye çıktığı görülüyor. 2018’de ise yüzde 6,7 ulaştığını görmekteyiz. Bu artış eğilimi 2019’da da sürmektedir. Lisansız üretim ve tüketim hariç olmak üzere bu yılın Ocak-Temmuz aylarındaki üretime bakıldığında ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 7,4’ünün rüzgârdan karşılandığı görülmektedir” dedi.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım da rüzgâr enerjisi alanında özellikle son 10 yılda büyük gelişme kaydedildiğini ve sektörün sorunlarının tartışıldığı bir platform olarak bu gelişmeye katkı sunması açısından İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’ne büyük önem verdiklerini söyledi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, ekonomik krizin sektöre ve enerji fiyatlarına etkisine vurgu yaptığı konuşmasında, ithal kaynaklara dayalı enerji üretiminin de etki ettiği bu krize karşı yerli kaynaklarla enerji üretiminin önemine dikkat çekti.

Açılış etkinliğinin son konuşmacısı olan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Türkiye’de elektrik alanında kurulu gücün kaynaklara dağılımında fosil kaynakların yüzde 53, yenilenebilir kaynakların ise yüzde 47 oranında olduğunu ve bunun içinde rüzgâr enerjisinin oranı yüzde 8’i bulduğunu ifade ederken, “Gerek kaynaklarımızın yeterli düzeyde değerlendirilebilmesi gerekse iklim değişikliği krizinin derinleşmemesi ve etkilerinin sınırlanması için enerji üretiminde öncelik ve ağırlık, fosil yakıtlara değil yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sempozyuma paralel olarak düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Odalardan ve sektör derneklerinden temsilciler sergi alanındaki stantları ziyaret ettiler.

3 GÜNDE 53 KONUŞMACI

Açılış töreninin ardından “Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi” başlığıyla Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Mahir Ulutaş’ın ve “Türkiye’de Enerji Ne Yöne Gidiyor? Rüzgâr Ne Yöne Esiyor?” başlığıyla Odamız Enerji Komisyonu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı ve Şubemiz Başkanı yüksel Yaşartekin’in oturum başkanlığı yaptığı açılış konferansı gerçekleşti.

Sempozyumda “Yerli Rüzgâr Endüstrisi”, “Denizüstü ve Karasal YEKA’lar”, “Rüzgâr Santrallerinin İşletilmesi ve Bakımı”, “Rüzgâr Santrallerinde Dijitalleşme”, “Rüzgâr Santrallerinde Çalışma Güvenliği” ve “Rüzgâr Santrallerinin Çevresel ve Sosyal Etkileri” konularında çağrılı konuşmacılar 8 oturumda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise 4 oturumda 18 bildiri sunumu gerçekleştirildi.

KURUM VE KURULUŞLAR SERGİ VE ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA YER ALARAK SEMPOZYUMA DESTEK VERDİ

Rüzgâr Sempozyumu paralelinde düzenlenen sergide, sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlar yer aldı. ABP TDS Taşıma, ARI-ES Enerji, Ateş Wınd Power, Berdan Civata A.Ş. , Duratek, DVN GL, EM Elektromekanik, ENSİA, Erginer Elektrik, Genba, Han Ticaret, IEEEE, İME Enerji, İzmir Kalkınma Ajansı, MMO Kalmem, Kompozit Sanayicileri Derneği, Kuşgöz İzmir Vinç, Metyx Composıtes, Minimax, Mira Endüstriyel, Nalbantoğlu, Nordex Acciona, Nova Group, Renewatt, Rüzgar Enerjisi Dergisi, TÜREB, TWRE, Vestas, Wind Tech, Yeni Enerji Dergisi katıldığı serginin son gününde katılımcılara sunulan belge ile teşekkür edildi.

Katılımcılar ilk günün ardından İzmiRüzgâr Buluşması’nın katkılarıyla düzenlenen kokteylde bir araya gelerek hem günün yorgunluğunu atma hem de sohbet etme imkânı yakaladılar.

Ayrıca Ateş Wind Power sempozyum çantası, kalem ve bloknotuna, Abra Vinç ise içinde sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı USB belleğe sponsor olarak etkinliğe destek verdiler.
DESTEKLEYEN KURULUŞLARSERGİ FİRMALARI