Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri konulu etkinlik, 8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinlik, İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu birlikteliğinde gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumunda Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri Teknolojileri ve Akademik Çalışmalar, ikinci oturumunda ise Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbin Uygulamaları başlıkları üzerinde durulurken, etkinlik, Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinlerinin Türkiye’de Üretim ve Uygulama Projeksiyonu paneli ile sona erdi.


Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri Program ve Sunumlar
8 Mayıs 2019 // 13.00-17.00


Oturum 1 // 13.00-13.45
Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri Teknolojileri ve Akademik Çalışmalar

Görkem Teneler – Makina Mühendisleri Odası (Açılış) (Sunum)
Ziya Haktan Karadeniz – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Sunum)
Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Sunum)

Ara // 13.45-14.00

Oturum 2 // 14.00-15.30
Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbin Uygulamaları

Çetin Akçen – 5Enerji (Sunum)
Rahmi Erdem Yıldız – Momentum ArGe (Sunum)
Ahmet Cem Yalçın – Northel Mekatronik (Sunum)
İskender Kökey – XGEN Enegy (Sunum)

Ara // 15.30-15.45

Panel // 15.45-17.00
Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinlerinin Türkiye’de Üretim ve Uygulama Projeksiyonu