- 0 -

4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi ile birlikte düzenlediği 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 370’i kayıtlı 710 kişinin katıldığı sempozyum programında 3 günde 48 konuşmacı yer aldı. Sempozyum paralelinde düzenlenen sergiye ise sektörde ürün ve hizmet üreten 26 kurum ve kuruluş katılım sağladı.
“Rüzgâr Enerjisi Yerli Üretim ve Yan Sanayisi” ana temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış töreninde Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na destek mesajları dile getirildi. Açılış töreninde ilk olarak Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin konuşurken, Ermin sempozyum içeriği hakkında bilgi verdi.

Konuşmasına, etkinliğin "Rüzgâr Enerjisi Yerli Üretim ve Yan Sanayisi" ana temasıyla düzenlendiğine dikkat çekerek başlayan Gacaner Ermin, “Rüzgâr enerjisi alanına ilişkin son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin değerlendirileceği sempozyumumuzda, alanda çalışan akademisyenleri, mühendisleri bir araya getirerek tartışma platformu kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Sempozyumda konunun teknik yanlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal boyutlarının da ele alınacağını kaydeden Gacaner Ermin, “Sempozyum boyunca oluşacak bilgilenme ve tartışma platformuyla, alandaki gelişmeye ivme sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Sempozyum Yürütme Kurulunun gerçekleştirdiği 20 toplantının sonunda etkinlik programının şekillendiğini kaydeden Gacaner Ermin, “Üç gün boyunca yoğun bir programın katılımcıları beklediği sempozyumda sunumlar, teknik bildiriler önemli yer tutuyor. Rüzgâr alanında son gelişmelerin ve sorunların paylaşılması amacıyla hazırlanan sempozyum programı, ülkemizde faaliyet gösteren firma ve kurumlardan temsilcilerin sunumları ile zengin bir içeriğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesinin önemine değinen Gacaner Ermin, “Böylelikle bir taraftan dışa bağımlılığımız azaltılıp, yerli sanayimizin gelişimi arttırılırken, diğer taraftan üretimimiz ve istihdama katkı sağlanabilecektir" dedi. Oturumlara ilişkin bilgi veren Gacaner Ermin, etkinliğin bölgedeki enerji potansiyelinin en sağlıklı biçimde değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Düzenlenen sergiye ise 19 firmanın yeni ürün ve hizmetleriyle katılım sağladığını söyleyen Gacaner Ermin, teorik bilginin yanı sıra uygulama ve ürün geliştirme deneyimlerinin de paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında siyasi iktidarın yıllardır TMMOB ve bağlı odalarını hedef aldığına vurgu yapan Gacaner Ermin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Kimya Mühendisleri Odası`na açtığı dava sonucunda Oda Yönetim Kurulunun görevden alındığını hatırlatarak, birliğin demokratik işleyişine müdahale edilmeye çalışıldığını ve 12 Eylül döneminde TMMOB Yasası`na eklenen bir maddenin davaya gerekçe yapıldığını vurguladı.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise etkinliğin tarihçesini anlatarak, sempozyumun “Yerli üretim ve yan sanayi” konusuna odaklandığını belirtti. Enerji ihtiyacının öncelikle yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, merkezi bir planlama içerisinden, kamusal bir anlayışla karşılanması gerektiğine vurgu yapan Ulutaş, konuşmasında, ülkemizde rüzgâr enerjisinin durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

“Türkiye Elektrik İletim A.Ş.‘nin (TEİAŞ) verilerine göre 2014 sonu, 2015 başı itibariyle rüzgâr enerjisine dayalı 3 bin 630 megavatlık (MW) kurulu güç bulunmaktaydı. 2014 sonunda rüzgârın toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 5,2 düzeyinde olduğu ve santral sayısının ise 90 olduğunu görüyoruz. Haziran 2017 verilerine bakıldığında santral sayısının 85‘e kurulu gücü ise yüzde 7,8‘lik payla toplamda 6 bin 161 MW‘a ulaştığı görülüyor. Aradan geçen 2,5 yıllık kısa süreye rağmen yüzde 70‘in üzerinde bir büyüme gerçekleşmesi sevindirici olmakla birlikte, Elektrik İşleri Etüt İdaresi‘nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası adlı çalışmasına göre sadece ilimiz İzmir`de ekonomik olarak kurulabilecek potansiyelin 11 bin 854 MW olduğu göz önünde bulundurulduğunda, henüz yolun başlangıcında olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde 48 bin MW‘lık ekonomik rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu dikkate alındığında ise 6 bin MW‘la potansiyelimizin yalnızca yüzde 12-13‘lük kısmını kullanabildiğimizi ifade edebiliriz.”

Geçtiğimiz yıl rüzgârın elektrik üretimindeki payının yüzde 4,5 düzeyinde olduğunu vurgulayan Ulutaş konuşmasını söyle sürdürdü:

“Rakamların umut verici olmasına rağmen temel problemlerimizden bir halen can yakıcı seviyelerdir. TMMOB‘a bağlı iki meslek örgütü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak, kaynakların yerli olmasının yanında bu kaynaklar için kullanılacak ekipmanlardaki yerli üretimin de önemli olduğunu vurguluyoruz. Yerli ekipman ve teknoloji geliştirilmesi konusunda ülkemizin henüz emekleme aşamasında bulunduğundan hareketle, rüzgâr ve güneş enerjisine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının, enerji alım fiyatlarına dayalı mali mekanizmaları aşacak bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”

3 GÜNDE 48 KONUŞMACI


Açılış töreninin ardından ilk oturum “Rüzgâr Enerjisinin Geleceği ve YEKA” başlığı altına gerçekleştirildi. TÜREB‘den Mustafa Ataseven‘in yönettiği ve Makina Mühendisleri Odası'ndan Orhan Aytaç, ENSİA‘dan Hüseyin Vatansever, Siemens‘den Mahir Tosun ve Türkerler Holding Saygın Oytan’ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, gelecek döneme ilişkin yatırım beklentileri değerlendirildi.

Görkem Teneler‘in yönettiği “Rüzgâr Enerjisi Teknik Standartları” başlıklı ikinci oturumda ise Fatih Kaya “CLC/TC 88 Rüzgar Türbinleri Teknik Komitesi Faaliyetleri”, Ferhat Bingöl “MTC 150 Rüzgâr Enerjisi Ayna Komitesi Faaliyetleri”, Adem Akgün “Rüzgâr Türbini Belgelendirmesi ve İlgili Teknik Standartlar” başlıklı bildirileriyle yer aldı.

YERLİ RÜZGÂR ENDÜSTRİSİ OTURUMLARI


Hüseyin Vatansever‘in yöneticiliğini yaptığı “Yerli Rüzgâr Endüstrisi” başlıklı sempozyumun üçüncü oturumuna Fuat Güldoğan “RES Kulesi Üretiminde Yerlileştirme Sorunları”, Ahmet Kerem Paksoy “Kanat Üretiminde Kullanılan Epoksi Esaslı Laminasyon Reçineleri”, Cem Yalçın “Yerli Rüzgâr Türbin Üretimi ve Türkiye’deki Son Durum” başlıklı bildirileriyle katılım sağladılar.

Aynı başlık altındaki ve Ali Emre Demirel‘in yönettiği bir sonraki oturumda ise Efe Bek ve Nur Karaşahin “Rüzgâr Enerjisi Sektörü ve Kompozit Dünyasında Türbin Kanadı”, Kutlu Küsmenoğlu “Kule İmalatı Yerlileştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar”, Metin Yusufoviç “Rüzgâr Türbinlerinde Demirden Dökme Parçaların Kullanımı”, Mert Genç ise “Rüzgâr Enerji Sektöründe Kule ve Temel Teknolojileri” başlıklı bildirileriyle yer aldılar.

Sempozyum çalışmaları kapsamında son günün ilk oturumu olarak aynı başlık altındaki üçüncü oturum düzenlendi. M. Barış Özerdem‘in yönettiği oturuma Emre Demirel “RES Bileşenlerinin Yerli Üretimi-Kule”, Bahattin Şendoğan “Kompozit Üretim Trendleri ve Rüzgâr Türbin Kanatları Üretimi”, Kerem Mavioğlu “Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Performans Boyaları” ve Mehmet Hakan Kuş “Rüzgâr Türbin Kanatlarında Kullanılan Dokumaya Uygun Cam Elyafı” başlıklı bildirileriyle katılım sağladılar.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR SUNULDU


İkinci gün ilk olarak “Teknik Bildiriler” başlığı altında gerçekleştirilen ve Hacer Şekerci‘nin yönettiği beşinci oturumda Erol Yaşa “Rüzgâr Türbinlerinde Yangın Güvenliği”, Murat Durak “Alansal Variogram Yöntemi İle Kısa Süreli Rüzgâr Enerjisi Tahmini”, Ç. Berk Güvel “İzmir İli İçin Yenilenebilir Hibrit Enerjili Şarj İstasyonu Boyutlandırması”, Özgün Şener “Türbin Kanatlarında Eğilme-Burulma Etkileşimi Kullanarak Rüzgâr Türbinlerinde Yük Azalımı Sağlanması” ve Zeynep Özçam “Rüzgâr Enerjisi Çatışması: Çatışan Perspektifler ve Planlama Problemleri-Karaburun Deneyimi” başlıklı bildirilerini sundular.

KÜÇÜK RÜZGÂR TÜRBİNLERİNE ÖZEL OTURUM

“Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri” başlığı altında gerçekleştirilen ve Z. Haktan Karadeniz‘in yönettiği oturumda ise Mustafa Yıldız “Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımı İçin Hibrit Enerji Modeli”, Ferhat Bingöl “Eranet-Lac: Küçük Rüzgâr Türbinleri Optimizasyon ve Market Promosyonu Projesi”, F. Mertkan Arslan “Konut Tipi Rüzgâr Türbini Kanatlarının Teorik Modellenmesi ve Güç Üretimini Etkileyen Belirli Aerodinamik Özelliklerin Karşılaştırılması”, İskender Kökey “Eşli Olarak Çalışan Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri ve Fırsat Penceresi”, Levent Bilir “Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi” başlıklı bildiriyle yer aldılar.

YATIRIMCILAR GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ


Yatırımcıların buluştuğu ve Sarper Başak‘ın yönettiği yedinci oturumda ise Erol Demirer “Yatırımcı Gözünden Rüzgâr Santralının Seçimi ve Kuruluşu”, Ebru Arıcı “Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımlarında İdari İzin Süreçleri, Risk Analizleri, Eşgüdümlü Yürütülebilecek İşlemler”, Emel Yaşaroğlu “Çevreye Duyarlı Santral Yerleşimi ve Yakın Yerleşim Bölgelerinin Halkları ile İlişkiler, Rüzgâr Santrali Yatırımlarında Lojistik Öncelikler ve Planlama, Rüzgâr Enerji Santrali Türbin Yerleşiminin İdari Süreçler Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bildirilerini sundular.

RÜZGÂR ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ


İskender Kökey‘in yönettiği “Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri ve Yenilikler” başlıklı oturuma ise Faruk Tuna “Rüzgâr Ölçümlerinde Kararsızlık Analizi”, Musa Kocaman “Kompleks Bir Sahada Birden Fazla Ölçüm Direği Kullanılarak Yapılan Saha Modellemesi ve Enerji Analizi”, Samet Tüzünoğlu “Rüzgâr Tesislerinde Üç Boyutlu Yüzey Modelinin Hazırlanması”, Serkan Eryılmaz “Rüzgâr Çiftliği Potansiyelinin Güvenilirliğe Dayalı Teorik Dağılımı”, Sinem Değirmenci “Türkiye’de Rüzgâr Tarlası Arazilerinin Çok Kriterli Karar Analizi Kullanılarak Belirlenmesi” ve M. Barış Özerdem “Rüzgâr Enerjisi Kaynağı ve Belirsizlik” başlıklı bildirileriyle katılım sağladılar.

ÇEVRESEL ETKİLER TARTIŞILDI


Onur Kısar‘ın yönettiği “Rüzgâr Santrallerinin İşletilmesi ve Çevresel Etkileri” başlıklı Sedat Şengül “Rüzgâr Santrali Yatırımlarında İş Güvenliği Farkındalığının Arttırılması” Emre Uraz “Enerji Üretim Tahminleri”, Çağla Balcı Eriş “Paris Anlaşması, İklim Değişikliği ve Karbon Piyasası” ve Serdar Gökhan Şenol “Yeşil Enerji Hayal Değil” başlıklı bildirilerini sundular.

“Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum, Bakım-Onarım” başlığı altında gerçekleştirilen ve Mustafa Serdar Çınarlı‘nın yönettiği oturuma Nihat Tonguç “Kestirimci ve İzlenebilir Bakım Teknikleri ve Önemi”, Ersin Demir “Rüzgâr Enerji Santrallerinin Kurulumu”, Fahri Eryılmaz “Rüzgâr Enerji Santralleri Türbinlerinin Bakımlarındaki Kalite Kontrol Süreçleri”, Mert Albayrak “Adım Adım Rüzgâr Santralleri Kurulum ve Tüm Aşamaları” başlıklı bildirileriyle katımı sağladılar.

KATILIMCILAR İLK GÜN DÜZENLENEN KOKTEYL İLE YORGUNLUKLARINI ATTILAR


Sempozyumun ilk günü olan 28 Eylül akşamı sergi alanında gerçekleştirilen kokteylde katılımcılar bir araya gelerek sohbet etme imkânı yakaladılar. 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kokteylde Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, sempozyum katılımı hakkında kısa bilgi verdikten sonra sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen kurul üyeleri ve çalışanların yanı sıra sergi firmalarına teşekkür etti.

26 KURUM VE KURULUŞ SERGİDE YER ALDI

Rüzgâr Sempozyumu paralelinde düzenlenen sergide, sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlar yer aldı. Arı-Es, Berdan Civata, Dirinler, Duratek, EM Elektromekanik, ENSİA,  Gedik Kaynak, Genba Teknik Servis, Genser, Sektörel Fuarcılık, İztaş Transformatör, Jotun Boya, MMO Kalmem, Nalbantoğlu Hırdavat, Nova Rüzgâr Enerji Santralleri, Renewatt, Robosoft, Rüzgar Enerjisi Dergisi, Surkon Makina, Şişe Cam, Telateks, Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Verk Enerji, Xgen Enerji ve Yeni Enerji Dergisi’nin katıldığı sergide katılımcılara belge ile teşekkür edildi.