5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
3 EKİM 2019 PERŞEMBE; 11.30-12.30

Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Yüksel Yaşartekin

Konuşmacılar:
Fosil Kapitalizmi ve Uygarlık Krizi

Mahir Ulutaş – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Rüzgâr Ne Yöne Esiyor?
Oğuz Türkyılmaz – TMMOB Makina Mühendisleri Odası


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
3 EKİM 2019 PERŞEMBE; 13.30-15.00

Oturum 1 // Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 1
Oturum Başkanı: Ali Emre Demirel

Konuşmacılar:
Kompozit Rüzgâr Kanadı Üretimi Yeni Trendler (Yayınlanmamıştır)
Gülnur Başer – METYX Composites – Telateks
Türkiye’de Rüzgâr Türbinlerine Yönelik Yerli Sanayinin Gelişmesi Hakkında Düşünceler
Ali Alptürk – ATEŞÇELİK
İzmir’de Rüzgâr Enerjisi Sektörüne Yönelik Kümelenme Çalışmaları
M. Sencer Özen – İZKA

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
3 EKİM 2019 PERŞEMBE; 15.30-18.00

Oturum 2 // Denizüstü ve Karasal Yeka’lar
Oturum Başkanı: A. Onur Kısar

Konuşmacılar:
YEKA’lar ve Uzun Dönem Üretim Tahminleri
Ferhat Bingöl – İYTE
Denizüstü ve Karasal RES Proje Geliştirme Süreçlerinde Farklar
Güray Erol – RES ANATOLIA
YEKA-1 Kapsamında ARGE Faaliyetleri
Ömer Emre Orhan – SIEMENS-GAMESA
Yatırımcı Gözüyle YEKA Projeleri
Ezgi Deniz – ENERJİSA
Avrupa Deniz-Üstü (Off-Shore) Rüzgâr Projelerinin Finansman Analizi: Türkiye İçin Proje Finansmanı Yapı Önerileri
Özlem Kıldır – SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
4 EKİM 2019 CUMA; 09.00-10.20

Oturum 3-A // Akademik Bildiriler – 1
Oturum Başkanı: Alpaslan Turgut

Konuşmacılar:
Yatay Eksenli Rüzgar Türbini Kanadı ve Kanat Profillerinin BEM ve CST Metotları ve Genetik Algoritma Kullanarak Aerodinamik Optimizasyonu
Keriman Oğuz, Nilay Sezer Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Geliştirilen DMST Yazılımı İle Yunuslama Açısı Kontrolünün Darrieus Türbini Performansına Etkisinin İncelenmesi
Rıdvan Almaz, İskender Kökey – XGEN Energy
Sercan Acarer, Z.Haktan Karadeniz – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Alpaslan Turgut – Dokuz Eylül Üniversitesi
Rüzgâr Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı ve Performans Analizi
Mustafa Şahin, İlkay Yavrucuk – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rüzgâr Türbini Rotorları İçin Kalın Kanat Profillerinin HAD Simülasyonları
Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
4 EKİM 2019 CUMA; 09.00-10.20

Oturum 3-B // Akademik Bildiriler – 2
Oturum Başkanı: Z. Haktan Karadeniz

Konuşmacılar:
Rüzgâr Türbinlerinde Atmosferik Buzlanma ve Güç Eğrisi Üzerindeki Etkisi
Erdem Demir, Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Tabakalı Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbeye Bağlı Hasarın Sayısal Olarak İncelenmesi
Miraç Onur Bozkurt, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Levend Parnas – TED Üniversitesi
Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadının Mukavemet Özelliklerinin Progresif Hasar Analizi Yardımıyla İyileştirilmesi
Can Muyan, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çoklu Noktasal Toplam Yarıvariogram Alansal Tahmin Modeli Geliştirilmesi ve Söke Rüzgar Elektrik Santralı Üretim ve İşletme Verilerine Uygulanması
Murat Durak – Enermet
Ahmet Duran Şahin – İstanbul Teknik Üniversitesi

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
4 EKİM 2019 CUMA; 11.00-13.00

Oturum 4 // Rüzgâr Santrallerinin İşletilmesi ve Bakımı
Oturum Başkanı: Sarper Başak

Konuşmacılar:
Rüzgâr Türbinleri İçin Tam Ölçekli Sırt Sırta Bağlı Güç Dönüştürücü Uygulaması

İsmail Akbulut – ASELSAN
Rüzgâr Enerji Santrallarinin Garanti Sonu Türbin İncelemeleri
Nihat Tonguç – GTS
Rüzgâr Türbinlerinde Yapısal Problemler ve Yeni Teknolojiler
İhsan Engin Bal – SENSO MÜHENDİSLİK
Türkiye ve Ortadoğu Servis Aktiviteleri
Murat Biniş – NORDEX

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
4 EKİM 2019 CUMA; 14.00-16.00

Oturum 5 // Yerli Rüzgâr Endüstri – 2
Oturum Başkanı: Mümtaz Ayça

Konuşmacılar:
Rüzgâr Türbinlerinde Dökme Demirden Parçaların Kullanımı

Metin Yusufoviç – DİRİNLER
Tedarik Zincirinde Yerli Üretimin Gelişimi
Özgür Soysal – TPI
Bergama’da Yerli Üretim: Yeni Nesil Rüzgâr Türbin Kanadı Teknolojisi
Ozan Mamay – LM WIND
Yerli Ekipman Üretiminde II. Halka: Yerli Yan Sanayii ve Önemi
İskender Kökey – XGEN

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
4 EKİM 2019 CUMA; 16.30-18.00

Oturum 6 // Rüzgâr Santrallerinde Dijitalleşme
Oturum Başkanı: Görkem Teneler

Konuşmacılar:
Dijitalizasyon ve Rüzgâr Enerjisinin Geleceği
Emrah Bilgin – DNV-GL
Rüzgâr Santrallerinde Büyük Veri Sistemlerinin Faydaları
Timuçin Çelik – ROBOSOFT
Üretim Tahmini ve Dijitalleşmede Yeni Yaklaşımlar
Emre Uraz – ENERCAST
Rüzgâr Santrallerinin Ticari Optimizasyonu ve Şebeke Entegrasyonunda Dijitalleşme
Argun Karaçay – PURE ENERGY

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
5 EKİM 2019 CUMARTESİ; 09.00-10.20

Oturum 7-A // Akademik Bildiriler – 3
Oturum Başkanı: Mutlu Boztepe

Konuşmacılar:
Yarasalar ve RES’ler Özelinde Yatırımın ve Çevrenin Sürdürülebilir Dengesi Nasıl Sağlanabilir?
Tarkan Yorulmaz – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Rüzgâr Enerji Dönüşümü Emülasyon Sistemi
Siamak Pourkeivannour – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
H. Bülent Ertan – Atılım Üniversitesi
Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri İçin Gürbüz Tasarım Yöntemi
A. Hazal Altuğ Yalçın, İlkay Yavrucuk, Oğuz Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Küresel Rüzgâr Atlası Validasyonu: Türkiye Örneği
Yüksel Kalay, Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rüzgâr Enerji Sektöründe Mesleki Eğitimin Durumu ve Geliştirilmesi
Ali Batuhan Ateşsönmez – Ege Üniversitesi

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
5 EKİM 2019 CUMARTESİ; 09.00-10.20

Oturum 7-B // Akademik Bildiriler – 4
Oturum Başkanı: Hacer Şekerci Öztura

Konuşmacılar:
Çok-Rotorlu Rüzgâr Türbin Sistemlerinin İncelenmesi

B. Kıvanç Deneçli – Türkerler Holding
Mutlu Boztepe – Ege Üniversitesi
Denizüstü Rüzgâr Elektrik Santral (DRES) Projeleri İçin Rüzgâr Ölçümleri
Murat Durak – Enermet
Tekil Kazık Temelli Açık Deniz Rüzgâr Türbinlerinin Avrupa’daki Gelişimi
Baran Kaya, Elif Oğuz – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz Üstü Rüzgâr Türbinleri: Temel Tipi Seçimi ve Gerekli Deniz Tabanı Zemin Araştırmaları
Nejan Huvaj, Eray Caceoğlu, Yelaman Baidol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rüzgâr Ekonomisi
Anıl Güneyli – Berdan Cıvata

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
5 EKİM 2019 CUMARTESİ; 11.00-13.00

Oturum 8 // Rüzgâr Santrallerinde Çalışma Güvenliği
Oturum Başkanı: Fahri Eryılmaz

Konuşmacılar:
Rüzgâr Santrallarının Yıldırımdan Korunması
Özcan Kalenderli – İTÜ
Rüzgâr Türbinlerinde Temel Güvenlik Eğitimleri ve Güvenli İple Erişim Uygulamaları
Memduh Haldun Ülkenli – MİRA
Rüzgâr Santrallerinde Alınması Gereken Siber Güvenlik Önlemleri
Çağrı Polat – MAXION İnci Jant Grubu
Yenilenebilir Enerji İçin Güvenilir Yangından Korunma Sistemleri
Hakan Turan – MİNİMAX

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
5 EKİM 2019 CUMARTESİ; 14.00-16.00

Oturum 9 // Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 3
Oturum Başkanı: İskender Kökey

Konuşmacılar:
Rüzgâr Türbin Kanadı ve Benzeri Kompozit Yapıların İmalatında Kullanılan Epoksi Esaslı Sistemleri (Yayınlanmamıştır)
Kerem Paksoy – DURATEK
Yerli Rüzgâr Türbini Kanat Üretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını
Serhat Karabağ – AERO RÜZGAR
Rüzgâr Enerji Santrallerinde Yüksek Mukavemetli Kritik Bağlantı Elemanlarının Üretimi
Hasan Şemsi – BERDAN CİVATA
Rüzgâr Enerjisinde Yerli Üretimin Gelişimi, Destek Mekanizmaları ve YEKA
Funda Yılmaz – SIEMENS-GAMESA

 


5. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
5 EKİM 2019 CUMARTESİ; 16.30-18.00

Oturum 10 // Rüzgâr Santrallerinin Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etkileri
Oturum Başkanı: Mustafa Serdar Çınarlı

Rüzgâr Enerji Santrallarının Doğal Kara Ekosistemlerine Etkileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
M. Doğan Kantarcı – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Rüzgâr Santrallerinin Çevresel ve Ekolojik Etkileri
Cem Altıparmak – İZMİR BAROSU
Çeşme Yarımadası Rüzgâr Santrallerinin Enerji Kalitesine Etkileri
EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu