6. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

10.30-11.00 Açılış Konuşmaları      
11.00-11.30 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Görkem Teneler
Sunum Teknoloji, Dijitalleşme ve Kendine Güvenen Sanayi Deneyimi: Rüzgârdan Daha Fazla Nasıl Güç Alabiliriz?
Ebru Arıcı – TÜREB
11.30-11.50 Ara
11.50-13.20 Oturum 1 – Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Değer Zinciri      
Oturum Başkanı: H. İ. Murat Çelik
Sunum Türkiye Rüzgâr Sanayii ve Tedarik Zinciri
Tuna Güven – TÜREB
Sunum Yerli Rüzgâr Türbini Üretim Çalışmaları
Cem Balkan – ASELSAN
Sunum İzmir Rüzgâr Enerjisi Sektörü Değer Zinciri Analizi
Ekin Taşkın – BEST For Energy
Bildiri COVID-19 Salgınının Enerji Yatırımlarına Etkisi ve Küresel Rüzgâr Enerji Yatırımlarına Genel Bakış
Cenk Sevim – AERO Rüzgâr Endüstrisi
13.20-13.40 Ara
13:40-15:10 Oturum 2 – Hibrit ve Depolama Sistemleri      
Oturum Başkanı: Enis Fakıoğlu
Pergamon Mikroşebeke Projesi
Türker Murat – ATEŞ Wind Power
Endüstriyel Depolama Sistemleri
Ahmet Altınay – ASPİLSAN
RES-GES Hibrid Projeler
Haluk Özgün – SOLEX
Bildiri YEKDEM Politikası ve Yenilenebilir Enerji Gelişimi
Nurhan Üregen Güler, Zehra Yumurtacı – Yıldız Teknik Üniversitesi
15.10-15.30 Ara
15:30-17:00 Oturum 3 – Denizüstü Rüzgâr Enerji Santralleri      
Oturum Başkanı: Alper Kalaycı
Sunum Denizüstü RES Mevzuatının Oluşturulması: Avrupa Örnekleri
Murat Durak – DÜRED (Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği)
Sunum İzmir Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası
M. Sencer Özen – İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı)
Sunum Denizüstü Rüzgâr Teknolojisinde Soru ve Sorunlar
Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bildiri Açık Deniz Rüzgâr Türbini Tasarımı İçin Bir Yaklaşım ve Ülkemiz Bozcaada Sahillerinde Örnek Uygulaması
Merve Yılmaz, Muhammed İkbal Tortumluoğlu, Mustafa Doğan – Dokuz Eylül Üniversitesi
17.00-17.20 Ara
17:20-18:30 Oturum 4 – Bildiri Sunumları      
Oturum Başkanı: Oğuz Uzol
Bildiri Rüzgâr Enerjileri İçin Atmosferik Modeller İle Kısa Süreli Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi
İrem Selen Yoldaş, Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bildiri İzmir Denizüstü Rüzgâr Yatırım Alanlarının Belirlenmesi: Adım 1: Yerinde Ölçüm Konumlarının Belirlenmesi
Ferhat Bingöl – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bildiri Açık Deniz Yüzer Rüzgâr Türbini Deney Metodolojisi ve Atmosferik Sınır Tabaka İle Bir Yatay Rüzgâr Türbininin Ölçeklendirilmiş Modellemesi
Ali Arıdıcı, Serkan Erol, Ünver Özkol – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

6. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU
24 EYLÜL 2021 CUMA

10.00-11.30 Oturum 5 – Bildiri Sunumları      
Oturum Başkanı: Ferhat Bingöl
Bildiri 5-m Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadı Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması ve İlerlemeli İntralaminar Hasar Analizi
Can Muyan, Onur Ali Batmaz, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Bildiri Rüzgâr Türbin Kanatlarında Yapıştırıcı Ayrılma Hasarının Kanat Yapısal Bütünlüğüne Etkisi
Onur Ali Batmaz, Can Muyan, Demirkan Çöker – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Bildiri Rüzgâr Tüneli Testlerinde Blokaj Seviyesinin Küçük Ölçekli Bir Rüzgâr Türbinin Performansı Üzerindeki Etkisi
Burcu Erol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emre Karabakla, Anas Abdulrahim, Mustafa Perçin, Oğuz Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Bildiri Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması
Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
11.30-11.50 Ara
11.50-13.20 Oturum 6 – RES Geri Dönüşüm (Recycling) ve Güç Yenileme (Repowering)      
Oturum Başkanı: Görkem Teneler
Sunum Rüzgâr Kule ve Jeneratör Üretiminde Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Cenk Gitmez – Ateş Wind Power
Bildiri Adalara Karaüstü ve Denizüstü Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Mikrokonumlandırma Çalışması ve Enerji Üretim Analizi
Yunus Uraltaş, Zehra Yumurtacı – Yıldız Teknik Üniversitesi
Sunum İzmir’de Rüzgâr Türbini Geri Dönüşüm Yol Haritası
Hülya Ulusoy Sungur – İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı)
13.20-13.40 Ara
13:40-15:10 Oturum 7 – Rüzgâr Enerjisinde Yeni Trendler ve Teknolojiler      
Oturum Başkanı: İskender Kökey
 — Türkiye’de Enerji Dönüşümü ve Rüzgâr Teknolojilerinin Bu Dönüşümdeki Rolü
Hasan Aksoy – SHURA
  Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini Teknolojileri, Fırsatlar, Zorluklar
Z. Haktan Karadeniz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 — Yenilikçi Bakış ile RES’lerde Dijitalleşme ve Enerji Üretim Tahminleri
Emre Uraz – enercast
Bildiri Rüzgâr Türbinleri İçin Yenilikçi Uyarlanabilir Bir Zarf Koruma Sisteminin Geliştirilmesi ve Farklı Rotor Çaplarındaki Türbinler Üzerinde Simülasyon Testleri
Mustafa Şahin – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
İlkay Yavrucuk – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
15.10-15.30 Ara
15:30-17:00 Oturum 8 – Rüzgâr Enerjisinde Hizmet Sektörü ve İstihdam      
Oturum Başkanı: Zehra Yumurtacı
Rüzgâr Enerjisi Lojistik İhtiyaçları
Gül Denktaş Şakar – Dokuz Eylül Üniversitesi
Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Kadın İstihdamı
Sedef Budak – TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları)
Rüzgâr Enerjisi Sektöründe İzin Süreçleri
Sezen Fidan – ARI-ES
17.00-17:20 Ara
17:20-19:00 Oturum 9 – Bildiri Sunumları      
Oturum Başkanı: Z. Haktan Karadeniz
Bildiri Şebeke Gerilim Çukuru ve Acil Durdurma Durumlarında Rüzgâr Türbini Şaft ve Kanat Torkunda Meydana Gelen Değişimler ve Etkileri
İbrahim Alişar, Erencan Duymaz – Siemens Gamesa Renewable Enerji
Erhan Demirok – Dokuz Eylül Üniversitesi
Bildiri Geosentetik Yapı Malzemesinin Rüzgâr Enerjisi Santralleri İnşaat İşlerinde Kullanımı Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler
Yıldırım Bayazıt – Geostatik Mühendislik
Nejan Huvaj – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Yüksek Kara Rüzgâr Türbin Kuleleri İçin Tripod Destek Yapısı
(A Tripod Substructure for Tall Onshore Wind Turbine Towers) |  tr |  eng

Charis J. Gantes – National Technical University of Athens
Maria Villi Billi – Ergon Analysis Consulting Engineers
Mahmut Güldoğan, Semih Gül – Ateş Wind Power
Bildiri Çelik Rüzgâr Türbini Kulelerinin Kapı ve Havalandırma Açıklıklarının Burkulma Açısından Optimizasyonu (Optimization of Mandoor and Ventilation Openings of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling) |  tr |  eng
Charis J. Gantes, Stelios Vernardos, Konstantina G. Koulatsou – National Technical University of Athens
Aysel E. Doğanlı, Onur Güneş – Ateş Wind Power