1. Yatay Eksenli Rüzgar Türbini Kanadı ve Kanat Profillerinin BEM ve CST Metotları ve Genetik Algoritma Kullanarak Aerodinamik Optimizasyonu
  Keriman Oğuz, Nilay Sezer Uzol
 2. Geliştirilen DMST Yazılımı İle Yunuslama Açısı Kontrolünün Darrieus Türbini Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Rıdvan Almaz, İskender Kökey, Sercan Acarer, Z.Haktan Karadeniz, Alpaslan Turgut
 3. Rüzgâr Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı ve Performans Analizi
  Mustafa Şahin, İlkay Yavrucuk
 4. Rüzgâr Türbini Rotorları İçin Kalın Kanat Profillerinin HAD Simülasyonları
  Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol
 5. Rüzgâr Türbinlerinde Atmosferik Buzlanma ve Güç Eğrisi Üzerindeki Etkisi
  Erdem Demir, Ferhat Bingöl
 6. Tabakalı Kompozitlerde Düşük Hızlı Darbeye Bağlı Hasarın Sayısal Olarak İncelenmesi
  Miraç Onur Bozkurt, Demirkan Çöker, Levend Parnas
 7. Çoklu Noktasal Toplam Yarıvariogram Alansal Tahmin Modeli Geliştirilmesi ve Söke Rüzgar Elektrik Santralı Üretim ve İşletme Verilerine Uygulanması
  Murat Durak, Ahmet Duran Şahin
 8. Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadının Mukavemet Özelliklerinin Progresif Hasar Analizi Yardımıyla İyileştirilmesi
  Can Muyan, Demirkan Çöker
 9. Yarasalar ve RES’ler Özelinde Yatırımın ve Çevrenin Sürdürülebilir Dengesi Nasıl Sağlanabilir?
  Tarkan Yorulmaz
 10. Rüzgâr Enerji Dönüşümü Emülasyon Sistemi
  Siamak Pourkeivannour, H. Bülent Ertan
 11. Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri İçin Gürbüz Tasarım Yöntemi
  A. Hazal Altuğ Yalçın, İlkay Yavrucuk, Oğuz Uzol
 12. Küresel Rüzgâr Atlası Validasyonu: Türkiye Örneği
  Yüksel Kalay, Ferhat Bingöl
 13. Rüzgâr Enerji Sektöründe Mesleki Eğitimin Durumu ve Geliştirilmesi
  Ali Batuhan Ateşsönmez
 14. Çok-Rotorlu Rüzgâr Türbin Sistemlerinin İncelenmesi
  B. Kıvanç Deneçli, Mutlu Boztepe
 15. Denizüstü Rüzgâr Elektrik Santral (DRES) Projeleri İçin Rüzgâr Ölçümleri
  Murat Durak
 16. Tekil Kazık Temelli Açık Deniz Rüzgâr Türbinlerinin Avrupa’daki Gelişimi
  Baran Kaya, Elif Oğuz
 17. Deniz Üstü Rüzgâr Türbinleri: Temel Tipi Seçimi ve Gerekli Deniz Tabanı Zemin Araştırmaları
  Nejan Huvaj, Eray Caceoğlu, Yelaman Baidol
 18. Rüzgâr Ekonomisi
  Anıl Güneyli

Bildiriler Kitabı Tek Dosya