Rüzgâr Enerjisi Tesislerinde Varolan Civataların, Zor Şartlar Altında, İstenilen Norm ve Değerlerde Sıkılma ve Sökülmeleri

Cengiz Başıkoğlu

Rüzgar enerjisi tesislerinde varolan civata bağlantılarının güvenilirliği hesaplamaya, tasarıma en önemlisi de montajına bağlıdır. Çünkü, hesaplanmış olan ön gerilim kuvvetinin montaj sırasında hızlı, güvenli ve mümkün olduğunca tekrar edilebilir ölçüde verilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığınd cıvata bağlantısı görevini yerine getiremeyecektir. Sonuçlarında ise rüzgar enerjisi tesislerinde son derece nahoş olaylara meydan verebilir. Bu nedenle rüzgar enerji santrallarında varolan tüm civatalar çelik inşa normu DIN18800/T7’e tabidirler.