Rüzgâr Ölçümlerinden Enerji Analizine Uzanan Süreçte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Bunların Belirsizlik Analizlerine Etkisi

Şule Erkoç

Rüzgâr enerji santral projeleri ömür süreleri, proje geliştirme, inşaat ve işletme olarak üç ana fazdan oluşmaktadır. Her bir evre kendi içinde ürün, servis, hizmet, planlama ve kaynak analizi bazında çeşitli riskleri barındırmaktadır. Santrallerin riskleri indirgenmiş şekilde işletme sürecine getirilmesi ve işletme sürecinde de indirgenmiş ve tanımlanabilir riskler ile devam ettirilmesi, rüzgâr enerji santralleri projelerine finansman sağlayan kuruluşlar tarafından bir ön koşul olarak sunulmakta ve yatırımcılar da planlanan bütçe ve zaman planı dâhilinde projelerini gerçekleştirmek için büyük bir hassasiyetle bu hususları göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu bildiride rüzgâr enerji santralleri proje geliştirme sürecinde, kaynak analizi araştırmaları kapsamında yapılan yıllık üretim değeri hesaplamalarının belirsizliklerini en asgari düzeye çekmek için yapılması gerekenler özet şeklinde sunulmaktadır.