Çeşme Yarımadası Rüzgâr Santrallerinin İletim Sistemine Bağlantısı

İ. Kürşat Bülbül

Bu çalışmada; rüzgâr santrallerinin güç sistemlerine entegrasyonu, iletim sistemi operatörünün bakış açısından değerlendirilmiştir. Öncelikle, rüzgâr santrallerinin güç sistemlerine etkileri sınıflandırılarak açıklanmıştır. Daha sonra, Çeşme yarımadası rüzgâr santrallerinin iletim sistemine bağlantı şekli belirtilmiştir. Son olarak, rüzgâr santrallerinin güç sistemine sağlıklı bir şekilde entegrasyonunun sağlanmasının önemine vurgu yapılmıştır.