Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Çalışma Alanları ve Milres Projesi

Şeref Naci Engin

Bu bildiride Kocaeli Gebze’de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde yer alan Enerji Enstitüsü’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından özellikle Rüzgâr Enerjisi alanında yapılmakta olan ve yapılabilecek çalışma konuları sunulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda Enerji Sistemleri Bölümü, 1996 yılı başlarında Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü (ESÇAE) ve nihayet 3 Ekim 2004 tarihinden itibaren Enerji Enstitü (EE) olarak faaliyetlerini sürdüren kurumumuz sahip olduğu değerli insan kaynağı ve güçlü altyapısıyla enerji alanında önemli ulusal ve uluslararası projelere imza atmıştır. Rüzgâr Enerji Sistemleriyle ilgili çalışmalar MAM EE Güç Elektroniği ve Kontrol Teknolojileri Stratejik İş Birimi bünyesinde yürütülmekte olduğundan, Güç Elektroniği çalışma grubunun sahip olduğu uzmanlık alanları yapılan projelerle birlikte kısaca tanıtılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde Rüzgâr Enerji Sistemleri alanında başlatılan geniş katılımlı ilk büyük proje olan Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) projesi özetlenmiş ve MAM Enerji Enstitüsü olarak bu projede üstlenilmiş İş Paketlerinde icra edilmekte olan çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca yine bu alanda veya bu alanı destekler mahiyette kurumumuzda yürütülen küçük güçlü rüzgâr türbini geliştirme, mikro konuşlandırma, rüzgâr hızı kestirimi ve diğer ilgili faaliyetler özetlenmiştir. Bütün bu çalışmaların altyapısını oluşturan kısa bilgilendirme notları sunularak bildirinin sempozyum katılımcılarına daha yararlı hale getirilmesine çalışılmıştır.