Karbon Yönetim Sistemi ve ISO 14064

İlknur Kaplan

Bu çalışmada, hayatımızı her anlamda etkileyen sera gazı emisyonları ile mücadele yürütülecek karbon yönetim stratejileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Karbon yönetiminin önemi ve gerekliliği, dünya ve Türkiye’deki yürütülen çalışmalar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Karbon yönetimi için ilk adım olan envanter çıkarılması konusuna değinilmiş, bu konuda uluslar arası kabul görmüş olan ISO 14064 serisi standartlar tanıtılmıştır. Sürdürülebilir bir karbon yönetimini prensip edinen kuruluşların, sera gazı envanterlerini hazırlayıp, bağımsız bir kuruluşa doğrulatma yoluna giderek riskleri minimize etme, rekabetçilik, liderlik, çevresel ve sosyal sorumluluk ile birlikte geleceğe yönelik mevzuatlara hazırlıklı olabileceği vurgulanmıştır.