Rüzgâr Enerji Santrallerinin Çevre ve Planlama Açısından Değerlendirilmesi

Ebru Arıcı

Yenilenebilir enerji üretimine ilişkin yatırımlar, yüksek maliyetlere, uzun yatırım süreçlerine ve uzun yatırım geri dönüş sürelerine sahiptir. Söz konusu projelerin, çok farklı uzmanlık alanlarında yürütülmesi gereken idari ve teknik prosedürleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, lisans öncesi ve sonrasında yapılması gereken işlemleri ve prosedürleri, ve bunların proje süreçleri ve maliyetlerine etkilerini açıklamak istiyorum.