Rüzgâr Enerjisi Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

Ahmet Ali Akkaş

Bu tebliğ; rüzgar enerjisi uygulamalarının performans ve verimliliğini, örnek bir bölgedeki yıllık enerji üretimini belirleyen rüzgar özelliklerinin teknik olarak incelenmesi şeklinde değerlendirmekte ve açıklamaktadır. Daha sonra rüzgar sistemlerinin ürettiği elektrik gücündeki değişimlere değinilmiş ve tek bir rüzgar türbini ile bir rüzgar çiftliğinden elde edilen elektrik gücü arasındaki farklara dikkat çekilmiştir.

Çalışma sonucu genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

  • Rüzgar enerjisi sistemleri; rüzgar çiftlikleri, dağıtılmış üretim türbinleri ve hibrit sistemler olarak üç ana grubta incelenebilir.
  • Bir rüzgar türbininin temel performans ifadesi türbin güç eğrisidir. Rüzgar türbininin çalıştığı yada çalışacağı bölgenin rüzgar rejimi ise rüzgar hızı frekans dağılımına bakılarak anlaşılabilir. Rüzgar hızı frekans dağılımı, belli bir hız aralığının yıl içerisinde gerçekleşme olasılığını gösterir. Güç eğrisi ve frekans dağılımı beraber kullanılarak rüzgar çiftliğinin yıllık enerji üretim kapasitesi belirlenir.
  • Rüzgar türbinlerinin güvenilirlik ölçütü (bulunabilirlik {availibility}), rüzgar sisteminin enerji verimliliği (kapasite faktörü {capacity factor}) ve rüzgar enerjisi sistemlerinin aynı hatta bağlı diğer konvensiyonel enerji kaynaklarına oranı (nüfuz oranı {line penetration}), rüzgar sistemlerinin ürettiği elektrik gücündeki değişimler {time-variability} rüzgar enerjisi performans değerlendirmesinde önemli olan diğer unsurlardır.