Rüzgâr Verisi Ölçümü ve Analizi

Ferdi Türksoy

Yenilenebilir ve temiz oluşu dolayısıyla geleceğin temel enerji kaynaklarından birisi olan rüzgar enerjisi, rüzgarın doğası gereği kapsamlı incelemeler gerektirmektedir. Bu çalışmada, rüzgar enerjisi inceleme ve değerlendirmelerinde esas parametre olan rüzgar verisinin ölçümü ve analizi konusunda konuyla ilgilenen kişi ve kuruluşlara yardımcı olunabilmesi amacıyla bir takım özet bilgiler sunulmuştur. Çalışmada hesaplamaların nasıl yapılacağından çok elde edilen bulguların yorumlanması ve yorumlamalar yapılırken gözönünde bulundurulması gereken hususlar üzerinde durulmuştur.