Rüzgâr Santrallerinde Proje Süreci

Cihan Kaçar

Her proje yatırımında olduğu gibi rüzgâr projeleri için de yatırım süreci fizibilite çalışmaları ile başlar. Santralin kurulumu için ön görülen arazinin rüzgâr potansiyelinin araştırılması ile birlikte, arazinin topografik yapısı, ulaşım, çevresel etkiler, bağlantı yapılacak trafo merkezi ve enerji iletim hattı konusu da fizibilite çalışmasının içinde yer alır. Ayrıca yapılan teknik araştırmaların sonucunda yatırım için devam kararı alındığı takdirde yürürlükte olan mevzuata göre lisans çalışmalarına başlanır. Lisans işlemlerinin tamamlanması, enerji iletim hattı bağlantısı için prosedürlerin tamamlanması, kamulaştırma çalışmaları, türbin tedarik sözleşmesinin yapılması, santralin inşaatı için gerekli yüklenicilerin belirlenmesi, montaj faaliyetlerinin başlaması, ünitelerin devreye alınıp, kabul sürecine geçilmesi projenin temel kilometre taşlarıdır.