Rüzgâr Hızı Ölçümünde Gerçekleşecek Hataların Enerji Üretimine Etkileri

İskender Kökey

Bu çalışmada, rüzgâr enerji santrali projelerinde önemli bir basamak olan fizibilite sürecinde meydana gelecek hatalı ölçümlerin, enerji santralinde oluşacak üretime etkileri incelenmiştir. Çalışma dâhilinde öncelikle rüzgâr enerjisinin, rüzgâr hızı ile ilişkisi teorik olarak ortaya konmuş, ardından rüzgâr hızı ölçümlerinin hatasız olarak gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanarak, olabilecek hataların enerji üretimine yansımaları sayısal örneklerle incelenmiştir.