Rüzgâr Türbini Kanadı İmalatı

Serhat Karabağ

Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Kanatların bağlı olduğu milin devir hareketi, hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

Bu çalışmanın amacı; Rüzgâr Türbinlerinin ana öğelerinden olan ve türbinlerin enerji üretme performanslarını bire bir olarak etkileyen kanatların üretimi hakkında aydınlatıcı bilgiler sunmaktır. Rüzgâr Türbini Kanatlarının, Kompozit Teknolojisi kullanılarak ileri mühendislik ürünleri olduğu gerçeğini düşünerek, öncelikle bu teknolojiden biraz bahsederek temel bazı bilgileri aktarmanın uygun olacağı düşünülmüştür. Sonrasında ise türbin kanatlarının kesitleri, kullanılan malzemelerin tanıtımı ve geçmişteki üretim yöntemleri ile günümüzde yaygın olarak kullanılan üretim yöntemlerinin tarif edilip, karşılaştırılması ile teknolojik gelişim sayesinde gelinen noktanın aktarılması amaçlanmıştır.