Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretimine Sağlanan Teşvikler

Zerrin Taç Altuntaşoğlu

Rüzgâr enerjisi çok eski çağlardan beri su pompalamada, tahılları öğütmede, ürünleri kurutmada, su ısıtılmasında ve yelkenli gemilerde kullanılmakta. Buharlı makinelerin keşfi ile başlayan sanayileşme önce Avrupa daha sonra Amerika’da yenilenebilir enerjilerin kullanımının aşamalı olarak azalmasına neden oldu. Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi ilk kez enerji kaynakları konusunda bir güvensizlik ortamı yarattı ver bu durum bütün dünyada başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı yoğun bir ilgiye neden oldu. 1990’lı yıllarda gündeme gelen çevre bilinci ile de; enerji kaynaklarının çevreye etkileri anlaşıldı ve atmosfere kirlilik yaratıcı emisyon vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojilerinin geliştirilmesi, yaygın olarak kullanımı için farklı destekleme politikalarının uygulanmaya başlandı. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yenilenebilir enerji kaynakları “enerji temin güvenliği”, “enerjinin çeşitlendirilmesi”, “enerjide ithalat bağımlılığının azaltılması”, “iklim değişikliği ile mücadele” “istihdam yaratma” gibi yararları ile gün geçtikçe daha fazla kullanılmakta.

Bu bildiride yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgârdan üretilen elektrik enerjisinin desteklenmesi konusunda uygulanmakta olan teşvikler ile Türkiye’de rüzgârdan elektrik üretimi konusunda uygulanmakta olan teşvikler incelenmektedir.