Rüzgâr Ölçüm Sistemlerinin Esasları

Cengiz Oğuzer

Rüzgar Enerji Santralleri kurulmasının ilk aşaması olan Rüzgar Ölçümü, projenin tüm gidişatını baştan etkileyeceği için çok önemlidir. Uygun ölçüm cihazları ile uygun şartlarda veri alınması projenin daha sonraki aşamaları olan verilerin değerlendirilmesi, enerji üretim veriminin ortaya çıkarılması ve türbin seçimindeki hata payını asgariye indirecektir.